Strona główna · Biografia · Blog o Janie Pietrzaku

Blog o Janie Pietrzaku

Kabarety w Polsce mają niezwykle długą, bogatą i mądrą tradycję. Stanowiły jeden z tak zwanych wentyli bezpieczeństwa, na które dość cierpliwie patrzyło oko władzy w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jednym z ludzi, którzy mieli swój zasadniczy wkład w tworzenie tej tradycji i utajonej walki z ustrojem, był Jan Pietrzak.

Jan Pietrzak urodził się w Warszawie, na Targówku, w roku 1937. Po wojnie udało mu się skończyć edukację i zdobyć wyższe wykształcenie na Wyższej Szkole Nauk Społecznych. W międzyczasie, a także później, był felietonistą, satyrykiem, monologistą i piosenkarzem na wielu scenach, w wielu redakcjach, współpracował z mnóstwem innych artystów. Do najbardziej znanych jego osiągnięć należą Kabaret Pod Egidą, Kabaret Hybrydy.

20.02.2013. 17:34